Rosnatka - O nás

Představujeme Vám o. s. Rosnatka

Rosnatka je občanské sdružení se sídlem na Božím Daru zaregistrované v roce 1995 na Ministerstvu vnitra ČR za účelem ochrany krušnohorské přírody. Spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ Ostrov, kde se vyjadřuje ke správním řízením, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, a s odborem životního prostředí KÚ KK. Dále podporuje činnost Horské služby Krušné hory v oblasti ochrany přírody.

Jeho cílem je i výstavba a udržování naučných a sportovních stezek a významných krajinných prvků.

Sdružení má v současnosti jedenáct členů, jeho předsedou je Rudolf Chlad, hospodářem Rudolf Kovář.

Víte-li ve vašem okolí v rámci spádové oblasti sdružení o existenci jakýchkoli negativních vlivů na životní prostředí, především černých skládek, špatného nakládání s odpady, nešetrném chování k přírodě apod., neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Sdružení Rosnatka se zasadí o nápravu

Na čem se naše sdružení podílelo

„Díky aktivitám Rosnatky byly realizovány tyto projekty:  Naučná stezka Božídarské rašeliniště, Naučná stezka Blatenský příkop, Významný krajinný prvek skály „Strašidla“ a byly vyznačeny hranice Přírodního parku „Zlatý kopec“, dále průběžně již několik let provádíme pročištění Goethových skalek u Aše,“ řekl předseda sdružení Rudolf Chlad.