Rosnatka - O.s. Rosnatka, Hnutí Brontosaurus

Rosnatka je občanské sdružení se sídlem na Božím Daru zaregistrované v roce 1995 na Ministerstvu vnitra ČR za účelem ochrany krušnohorské přírody. Spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ Ostrov, kde se vyjadřuje ke správním řízením, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, a s odborem životního prostředí KÚ KK. Dále podporuje činnost Horské služby Krušné hory v oblasti ochrany přírody.

Jeho cílem je i výstavba a udržování naučných a sportovních stezek a významných krajinných prvků.

Sdružení má v současnosti jedenáct členů, jeho předsedou je Rudolf Chlad, hospodářem Rudolf Kovář.

Víte-li ve vašem okolí v rámci spádové oblasti sdružení o existenci jakýchkoli negativních jevů a vlivů na životní prostředí, především černých skládek, špatného nakládání s odpady, nešetrném chování k přírodě apod., neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Sdružení Rosnatka se zasadí o nápravu.