Aktuality / Vandalství

Vzácná rašeliniště v oblasti Krušnohorského plata čelí vandalství. Občanské sdružení Rosnatka, které se dlouhodobě snaží tuto oblast veřejnosti přiblížit, podniklo kroky, jak dalšímu ničení přírody zabránit.

„Na Přebuzi jsme v květnu vytyčili celkem jedenáct informačních tabulí,“ vysvětluje Rudolf Kovařík, spolupracovník Rosnatky. „Do tří měsíců nezbyla ani jedna. Všechny vandalové zdemolovali. Přitom se jednalo o bytelné zabetonované trubky a smaltované kovové desky,“ říká Kovařík rozhořčeně.  Proti vandalství se ale hnutí snaží bojovat.

„Máme za sebou jednání s krajským úřadem ohledně příspěvku na obnovení tabulí,“ sdělil Rudolf Chlad, zakladatel sdružení. „Sejdeme se i s představitelem odboru pro životní prostředí z městského úřadu v Kraslicích, pod které oblast Přebuzi formálně spadá. Bohužel prozatím kvůli vzdálenosti není v oblasti možné zajistit průběžný dozor, a to chceme změnit,“ tvrdí Chlad. Sdružení Rosnatka se podařilo zajistit i dozor karlovarských hasičů. „Někteří bezohlední turisté totiž v rašeliništích zakládají ohniště a rozdělávají oheň. Neuvědomují si ale nebezpečí. Rašelina může prohořet až dva metry do hloubky, a požár tak může vzniknout později a nepozorovaně,“ vysvětluje Chlad.

Sdružení Rosnatka se dlouhodobě snaží veřejnosti přiblížit krásy rašelinišť od Božího Daru po Kraslice. „Pořádáme i taková terénní školení.Když na obchůzkách potkáme skupinku lidí, rádi se s nimi zastavíme a vysvětlíme, kde je co k vidění,“ popisuje Rudolf Kovařík. Podle jeho slov se lidé musí naučit respektovat, že se jedná o vzácnou přírodní památku. „V žádném případě ale nechceme lidem zakazovat sem chodit. Naopak, plánujeme vybudování naučné stezky, která by byla vstřícná k turistům a šetrná k přírodě,“ dodal Kovařík.

„Zákazy v tomhle případě nejsou nic platné,“ souhlasí Rudolf Chlad, „Snažíme se ale udělat maximum pro to, aby lidé ke zdejšímu prostředí získali vztah. Každý z  nás chce uchovat jedinečnost přírody pro další generace,“ vysvětlil Chlad závěrem.

Zpět