Aktuality / Ochrana NPR Rolavská vrchoviště

Přinášíme první informaci k ochraně Národní přírodní rezervace (NPR) Rolavská vrchoviště. Jde o porušování právních předpisů (zákona o ochraně přírody a krajiny a také lesního zákona) v uvedené NPR, zejména v areálu bývalého cínového dolu („Cíňáku“) a v okolí nedalekého Rolavského rybníka (obě lokality jsou v NPR!).

Přestupky a protiprávní jednání, ke kterým dochází v uvedené NPR nejčastěji: jízda s motorovými vozidly (zejména čtyřkolkami), vstupování mimo značené cesty, rozdělávání ohňů a táboření, znečišťování lesa odpady a odpadky, ničení a zcizování označení (cedulí) NPR Rolavská vrchoviště, změna dochovaného přírodního prostředí. Dochází k tomu zejména o víkendech. Co se týče sankcí podle zákona o ochraně přírody, lze uložit ve zvláště chráněných územích pokutu fyzické osobě do výše 200 000 Kč a právnickým osobám či fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 2 000 000 korun. Za porušení zákazů podle lesního zákona jsou zde pokuty nižší (nanejvýš 100 000 korun).

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, organizoval v úterý 8. 10. 2013 v oblasti Cíňáku a Rolavského rybníka místní šetření za účasti těchto osob: npor. Bc. Antonín Panuška (vedoucí OO Policie ČR Kraslice),  npor. Ing. Bc. Martin Hanák (vedoucí OO Policie ČR Rotava), plk. Mgr. Martin Mulač (vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolních činností a zjišťování příčin požárů Krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje), Ing. Zdeněk Brantl (starosta Kraslic), p. Otakar Mika (místostarosta Kraslic), Bc. Viktor Semrád (tajemník Městského úřadu Kraslice), Ing. Jiří Štěch (zástupce lesního správce Lesů ČR, LS Horní Blatná), Ing. Jiří Křížek (revírník Lesů ČR, LS Horní Blatná), p. Rudolf Kovařík (občanské sdružení Rosnatka), RNDr. Jiří Hejkal, Mgr. Petra Procházková a p. Stanislava Zettlová (pracovníci odboru ŽP Městského úřadu Kraslice). Cílem místního šetření byla lokalizace míst, kde dochází k porušování právních předpisů nejčastěji. Dále byla domluvena spolupráce mezi Policií ČR, HZS KK, Lesy ČR a Městským úřadem Kraslice, tj. pravidelné i namátkové kontroly, rychlé předávání informací o pachatelích přestupků a protiprávních jednání, ukládání pokut v terénu a zajišťování pachatelů pro ukládání vysokých pokut. Městský úřad Kraslice bude současně jednat s dalšími orgány ochrany přírody a Lesy ČR o navýšení osvěty a informací pro turisty.

RNDr. Jiří Hejkal
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Zpět